Actieve aanpak winkelleegstand in gemeenten 

Lokale platforms voor het actief matchen van vraag en aanbod


Actieve leegstandsbestrijding in gemeenten

Voor het actief aanpakken van winkelleegstand in steden hebben we in samenwerking met onder andere het platform POP UP PLAZA en diverse andere partijen een proces opgezet waarbij we actief vraag en aanbod in een stad bij elkaar brengen. Vanaf het samenbrengen van alle partijen, het opzetten van de hele organisatie, het leveren van alle benodigde techniek en daarna de actieve matching off- en online. Binnen ons netwerk wisselen we informatie, concepten en partijen uit waardoor we elkaar kunnen versterken. We zijn reeds in een aantal gemeenten actief en informeren u daar graag over.

 

Het proces

1) Inventarisatie

In kaart brengen van alle betrokken partijen die met leegstand te maken hebben.


2) Samenbrengen partijen

Vaststellen van de doelstellingen van alle individuele partijen en zorgen voor consensus.


3) Opzetten organisatie

Opzetten van de benodigde organisatie en alle tools die nodig zijn waaronder een online platform voor vraag en aanbod van (tijdelijke) winkelruimte.

4) Actieve matching

Het actief bij elkaar brengen van vraag en aanbod van leegstaande winkelruimte.